top of page

HMSK Policy

 

 

 

 

Vår HMSK-policy er basert på gjensidig tillit, trivsel og respekt for hverandre og miljøet vi opererer i.

 

Hos Dale Kjøleservice forplikter vi oss til å skape et trygt og trivelig arbeidsmiljø hvor våre ansatte gleder seg til å gå på jobb, og hvor latteren sitter løst. Gjennom gjensidig tillit og åpen dialog, oppmuntrer vi til et positivt samarbeid med støttende kollegaer og stor takhøyde​

Vi verdsetter ulik kompetanse som en styrke for vårt team, og vi forplikter oss til å sørge for at alle ansatte har den riktige kompetansen for jobben, og til kontinuerlig forbedring. Vi legger til rette for læring og utvikling slik at alle kan føle mestring i sine arbeidsoppgaver og føle seg nyttige.​

 

Vår prioritet er å sikre at vi har fornøyde kunder. Vi hjelper våre kunder med å ta miljøvennlige valg og velge fremtidsrettede løsninger. Samtidig fokuserer vi på god planlegging og effektive rutiner for å sikre kvalitet og sikkerhet i arbeidet.​

 

Vi forsøker å handle lokalt og velge bærekraftige produkter for å redusere vår miljøpåvirkning og støtte nærmiljøet. Gjennom kildesortering og fokus på CO2-reduksjon tar vi ansvar for miljøet.​

 

 

11/4-2024

Arnstein Lien                                                                          Helge Dale

            Daglig leder                                                                            Styreleder og eier

bottom of page