top of page

Om oss

Dale Kjøleservice AS er en kuldeentreprenør med 

arbeidsområde hovedsaklig i Bergen og Hordaland, men også i Rogaland og hele Vestland fylke.

Vårt kundesegment er i utgangspunktet alle typer bedriftskunder og offentlige aktører.

 

Dale Kjøleservice AS leverer bærekraftige og energieffektive kulde- og varmesystemer til beste for anleggseiere, driftspersonell og brukere.

Vi er opptatt av å opprettholde forutsigbarhet og driftssikre anlegg hos våre kunder. Dale Kjøleservice AS utfører forebyggende vedlikehold og teknisk service av alle typer kulde-, varme- og ventilasjonsanlegg.

Vi utfører service og vedlikehold på kulde- og varmepumpeanlegg gjennom flere store rammeavtaler med private og offentlige aktører i Vestland Fylke. Her benytter vi digitale rapporteringsverktøy som sikrer våre kunder god oversikt og informasjon om sine anlegg

Dale Kjøleservice AS er en sertifisert F-gass bedrift. Dette er et bevis på at vi håndterer miljøskadelige gasser forsvarlig.

Vi arbeider sjølsagt også med naturlige kuldemedier som CO2, ammoniakk og propan.

Dale Kjøleservice AS utfører analyser og rådgiving innen vannbehandling av lukkede vannbårne energisystemer for varme- og kjøleanlegg. Bare innen dette fagområdet er potensialet stort med hensyn til å oppnå energibesparelser og riktig drift av ditt anlegg.

 

Vår prosjektavdeling prosjekterer alle typer kulde- og varmeanlegg. Vi har kompetanse som sikrer at planlegging av framtidige anlegg blir utført iht. forskrifter og retningslinjer. Vi utfører tilstandsvurderinger og analyser av eksisterende anlegg for å optimalisere driften iht. bærekraft og energiforbruk.

 

De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi har fokus på å opprettholde et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Våre engasjerte teknikere har fagbrev som kuldemontør.

Dale Kjøleservice AS er godkjent lærebedrift.

Sammen sørger vi for at du som kunde opplever Dale Kjøleservice som en god og stabil partner.

bottom of page