Joker Strandvik

Leveranse av kjøleanlegg, kjøl og frys til      Joker Strandvik