Joker Strandvik

Leveranse av kjøleanlegg, kjøl og frys til      Joker Strandvik

Tlf:        95809560

E-post: helge@dkas.no